Was war los

Sep 2016

03.September 2016 – Fuchstal-Chaoten rocken Gundermann
Fuchstal-Chaoten rocken Gundermann
03.September 2016 – Regionalmarkt
Regionalmarkt
03.September 2016 – Pilzwanderung
Pilzwanderung

Aug 2016

12.August 2016 – Pasch
Pasch
06.August 2016 – Yosl Ber
Yosl Ber
06.August 2016 – Regionalmarkt
Regionalmarkt

Jul 2016

02.Juli 2016 – Regionalmarkt
Regionalmarkt

Jun 2016

25.Juni 2016 – Rattanbogenbau
Rattanbogenbau
24.Juni 2016 – Tom Daun
Tom Daun
18.Juni 2016 – Kräuterworkshop
Kräuterworkshop
17.Juni 2016 – Engerling
Engerling
11.Juni 2016 – Figurensommer
Figurensommer
04.Juni 2016 – Regionalmarkt
Regionalmarkt
04.Juni 2016 – Käsekurs
Käsekurs

Mai 2016

20.Mai 2016 – Jan Kubon
Jan Kubon
07.Mai / 08.Mai 2016 – Kunsthandwerkermarkt "Hand-Wert"
Kunsthandwerkermarkt "Hand-Wert"
01.Mai 2016 – Lust auf... - Lust?
Lust auf... - Lust?
1 2 3 4 5 6 7 8 9